Kalendarz formalnosci Slub KoscielnyKalendarz formalności przed ślubem kościelnym, 
czyli moja lista tudusów;) 

W miarę zaliczania poszczególnych etapów, będę się starała uzupełniać o wskazówki lub dodatkowe informacje.
6 miesięcy przed wybraną datą ślubu
Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

Nauki przedmałżeńskie - Trwają od 4- 10 tygodni ( Tu podam linka do kursu na który udało się nam zapisać

http://www.freta.dominikanie.pl/czterotygodniowe.html
Uwaga, obłożenie bardzo duże, trzeba "czatować" na zapisy -dość absurdalne - gdy my się zapisywaliśmy w ciągu pierwszej minuty zapisało się 160 osób a miejsc tylko 40... Polecam przygotować mejla z danymi a potem tylko skopiować adres mejlowy z linka do zapisów)

Spotkania w poradni rodzinnej (Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego) –  6 tygodni.

3 miesiące przed ustaloną datą ślubu

Ok. 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisujecie protokół przedślubny. Jest to kanoniczne badanie narzeczonych, gdzie osobno odpowiadacie na pytania m.in. o pokrewieństwo i powinowactwo między sobą, ewentualny przymus przystąpienia do sakramentu małżeństwa. Padną także pytania, o wiarę oraz o to, czy macie zamiar wychować dzieci zgodnie z zasadami przyjętymi przez Kościół.

Wymagane dokumenty (3 miesiące przed ślubem):
Dowody osobiste obu małżonków
Personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
Metryki/świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym lub/i bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszenie
Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),
Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego 
Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
Zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego
Świadectwa nauki religii (zależy od parafii)/ostatnie świadectwo katechizacji
Wzięcie ślubu w innej parafii wymaga zgody własnej parafii – jest to tzw. licencja.
Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w Waszych parafiach będą  głoszone są zapowiedzi. Jeśli formalności przedślubne załatwiacie w parafii jednego z Was, to  nie musicie obydwoje  składać podania o wygłoszenie zapowiedzi, a tylko to z Was, którego to parafia nie jest. Po dwóch niedzielach  odbieracie zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi i zanosicie do parafii, w której załatwialiście formalności przedślubne. Wtedy powinniście przystąpić do spowiedzi.
Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi

2-3 tygodnie przed ślubem:
W parafii, w której ma się odbyć uroczystość, należy złożyć:
świadectwo chrztu z informacją o bierzmowaniu,
3 egz. zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż 3 miesiące przed wizytą w kancelarii),

2 kolejne niedziele przed ślubem:
Ogłoszenie zapowiedzi w parafii/parafiach każdego z narzeczonych.
Jeśli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, wtedy   po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję, którą powinna być przedstawiona w parafii, w której odbędzie się ślub.
Zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w innej parafii musicie złożyć na własną rękę, gdyż nie jest ona automatycznie przesłana z parafii gdzie odbędą się uroczystości.

1 tydzień przed ślubem:
Zgłaszacie się do kancelarii wraz ze świadkami w celu spisania aktu ślubu.
Jeśli świadkowie nie mogą stawić się osobiście lub parafia tego nie wymaga, wtedy powinniście podać ich imiona, nazwiska, wiek i adresy.
Należy wtedy złożyć w kancelarii parafialnej także komplet dokumentów
Ponownie przystępujecie do spowiedzi.
Wymagane dokumenty (1 tydzień przed ślubem):
Dowody osobiste obu małżonków
Zaświadczenie o odczytaniu w rodzimych parafiach obojga narzeczonych zapowiedzi o ślubie. 
Jeżeli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję. Dokument należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub,
Potwierdzeniem o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej,
3 egz. zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż 3 miesiące przed wizytą w kancelarii),

Przed ceremonią:
Przedstawiacie zaświadczenia o dwóch spowiedziach, odbytych po spisaniu protokołu oraz na dzień przed ślubem.
W towarzystwie świadków podpisujecie w zakrystii klauzulę skutków cywilno-prawnych małżeństwa konkordatowego.

W dniu ślubu:
Świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą spowiedź.
Podpisujecie zaświadczenie o zawarciu małżeństwa.
W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego o tym fakcie zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Po około 10 dniach otrzymuje się w USC odpisy skróconych aktów małżeństwa.

Po ślubie:
W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego. Po około 2 tygodniach w Urzędzie Stanu Cywilnego gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po odpisy te może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi
Opłaty: 
w Urzędzie Stanu Cywilnego opłata skarbowa – 84  zł, w kościele - "co łaska" 

0 komentarze :

Prześlij komentarz

 

COOKIES

Blog używa informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Polityka odnosi się do plików cookies w obrębie bloga Not Just Another Bride. Zapoznaj się z polityką plików cookies bloga.

Facebook Updates

Inne

...